Kaip naudotis tyrimų duomenų baze?

Tyrimo bazėje šiuo metų yra sukaupta apie 500 interviu su sisteminiais ir nesisteminiais sovietmečio Lietuvos visuomenės veikėjais, taip pat su Sąjūdžio lyderiais ir aktyvistais.

Šiuo metu bazėje yra šios interviu kolekcijos:

  1. „Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė: neformaliųjų sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra“ (2012-2015). Pagrindinis tyrimo tikslas – ištyrus Lietuvos visuomenės neformaliąją mikrostruktūrą vėlyvuoju sovietmečiu, nustatyti ir pagrįsti skirtį tarp su (posttotalitarine) sistema sugyvenusių bei ją reprodukavusių visuomenės tinklų ir alternatyvią socialinę tvarką kūrusių, sistemos mažiau toleruotų neformaliųjų tinklų. Šioje kolekcijoje sukaupti šio tyrimo metu atlikti interviu su savilaidos leidėjais, etnokultūrinio sąjūdžio, „Bermudų trikampio“ erdvės veikėjais, inteligentais, dalyvavusiais „Garažų istorijoje“, sovietinės nomenklatūros veikėjais ir kt.
  2.  „Sąjūdžio fenomenas: pilietinio judėjimo tinklaveikos studija“ (2009-2011). Tyrime siekiama ištirti socialines organizacines Sąjūdžio prielaidas, t.y. atsakyti į klausimą, kokių socialinių tinklų pagrindu susiformavo Sąjūdis. Šio tyrimo metu buvo apklausti praktiškai visi Sąjūdžio iniciatyvinės grupės dalyviai, Sąjūdžio iniciatoriai, taip pat svarbūs savaimios visuomenės veikėjai. Kolekciją taip pat sudaro interviu su Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Šiaulių rajono, Ukmergės ir Pasvalio Sąjūdžio kūrėjais ir aktyviais dalyviais.
  3. Valdemaro Klumbio kolekcija (2001 – 2013). V. Klumbio interviu kolekcija pradėta formuoti 2001 m. rašant darbą apie savilaidos leidinį „Perspektyvos“, imti interviu iš jo leidėjų bei skaitytojų siekiant atkurti leidinio istoriją, jo sklaidą visuomenėje bei įtaką skaitytojams. Vėliau pradėjus tirti kultūrinę rezistenciją sovietinėje Lietuvoje ir tuometinius inteligentijos elgesio modelius interviu imti iš sovietmečio Lietuvos kultūrinio elito narių siekiant gauti duomenų apie formalias ir neformalias jų praktikas, santykius su režimo institucijomis, tarpusavio komunikaciją, draugystės bei pasitikėjimo sampratas bei išraiškas.
  4. Aurimo Šukio kolekcija (2008 – 2010).  A. Šukio interviu kolekcija susiformavo renkant medžiagą daktaro disertacijai „Intelektualų alternatyvi veikla sovietų Lietuvoje 1956–1988 m.“ Kalbėtasi daugiausia su intelektualais bei pogrindžio atstovais aiškinantis prisitaikymo bei pasipriešinimo ribas ir formas, sovietinės visuomenės funkcionavimą bei santykių su režimu ypatybes, tuometinio bendravimo tarp žmonių bruožus. Ypatingas dėmesys skirtas alternatyvaus, nesovietiško  gyvenimo būdų bei praktikų raiškų aiškinimuisi. Interviu rinkti 2008-2010 m. Vilniuje ir Kaune.
  5. Sauliaus Grybkausko kolekcija (2009 – 2014). Interviu atlikti S. Grybkausko 2009-2011 metais vykdytos podoktorantūros stažuotės „Antrasis“ sovietinėje respublikoje: LKP CK II sekretorius ir jo klientų tinklai Lietuvoje 1940-1990 m.“ (finansuotą LMT pagal SF-PD-2009-08-17-0042) ir 2012-2014 m. metais vykdyto projekto “Sovietinis generalgubernatorius. Kompartijų antrieji sekretoriai Sovietų Sąjungos respublikose” (LMT finansuotas MIP-002/2012). Pagrindinis projekto tikslas – atskleisti TSRS sovietinių respublikų kompartijų Centro komitetų Antrųjų sekretorių sistemos funkcionavimą, jos ryšį su TSRS nacionaline ir ekonomine politika bei reikšmę sovietinio režimo (Kremliaus) gebėjimui gauti patikimą informaciją apie politinę, ūkio ir tautinę situaciją, retransliuoti Maskvos sprendimus į respublikas

Ieškodami Jus dominančių interviu, galite naudotis laisva paieška arba žiūrėti pagal interviu dalyvių veikimo sritį, laikotarpį, vietovę  arba reikšminius interviu žodžius (skirtingos paieškos funkcijos pasiekiamos dešiniajame ekrano kampe).

Įrašuose pateikiami trumpi interviu aprašymai, informacija apie interviu vietą ir kolekciją bei interviu prieinamumą.  Įrašo pavadinime pateikiamas interviu dalyvio vardas ir pavardė ir interviu numeris.

Duomenų bazėje aprašyti interviu garso arba vaizdo įrašai ir/arba jų transkripcijos saugomi Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (Vokiečių g. 10, Vilnius). Norinčius jais pasinaudoti savo tyrimams, prašome kreiptis į Ainę Ramonaitę (el. paštas aine.ramonaite@tspmi.vu.lt).