Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

VK12 Jonas Kubilius

Apibūdina sovietinį konformizmą. Prisimena visuomenės politinį nesusiorientavimą po Lietuvos aneksijos. Kalba apie visuomenės politinę laikyseną vokietmečiu. Pasakoja apie emigracijos bangą ir partizanų telkimąsi artėjant reokupacijai. Prisimena stalininę rusinimo politiką, išsamiai […]

AŠ7 Mečys Laurinkus

Pasakoja apie šeimą, pasirinkimą, kur stoti. Po studijų pradėjo dirbti Chemijos institute bei susipažino su Algirdu Patacku, per jį pradėjo dalyvauti Liaudies dainos klube, dalyvaudavo Rimanto Matulio organizuotuose žygiuose. Pasakoja […]

V126_1 Zigmas Vaišvila

Pasakoja apie žmones, dirbusius Fizikos institute ir Puslaidininkių fizikos institute. Pasakoja apie klubo „Po Zodiaku“ diskusijas. Pasakojo apie sprendimą statyti Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę ir „Atgajos“ klubo akciją. Pasakoja apie Saugumo […]

V105 Algirdas Saudargas

Išsamiai prisimena dalyvavimą A. Patacko literatų būrelyje, aptaria įvairių disidentų ir pogrindžio savišvietos būrelių sąveikas, mini pavienius sambūrius, kuriuose pats dalyvavo. Pasakoja apie Kauno Sąjūdžio iniciatyvinės grupės įkūrimą ir jos […]

V60_1 Bronislovas Kuzmickas

Pasakoja apie Mokslininkų sąjungos steigimą. Pasakoja apie perestroikos laiku susibūrusius klubus prie „Žinijos“ draugijos ir Meno darbuotojų rūmuose bei Sąjūdžio įsteigimą. Interviu minimi asmenys: Alvydas Medalinskas, Romualdas Ozolas, Virgilijus Čepaitis […]

V47 Gediminas Juzeliūnas

Pasakoja apie parašų rinkimą prieš naftos platformą Kuršių Nerijoj. Dalyvavo ekologinėje „Žemynos“ veikloje, į veiklą įtraukė Zigmas Vaišvila, pasakoja apie judėjimą Fizikos institute. Pasakoja, kaip į Sąjūdžio steigiamąjį susirinkimą pakvietė […]

V49 Bronius Kaulakys

Pasakoja apie darbą ir veiklą Mokslų akademijos Fizikos institutą. Pasakoja apie Fizikų draugijos veiklą. Dalyvavo Sąjūdžio steigiamajame susirinkime. Pasakoja apie Mokslininkų sąjungos kūrimąsi. Interviu minimi asmenys: Tyrimas: Sąjūdžio fenomenas. Interviu […]