Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

NSV12 Vytautas Nasvytis

Prisimena studijų metų Vilniaus dailės akademijos atmosferą: stojimo aplinkybes, pašalinimo grėsmes, slapstymąsi nuo represijų, studijų eigą. Išryškina tarpukario inteligentijos tarpusavio solidarumą. Pasakoja, kaip sužinojo apie Stalino mirtį, prisimena susitikimą su […]

VK29_2 Tomas Venclova

Apibūdina atmosferą mokykloje, šeimos bibliotekos įtaką nuostatų formavimuisi. Išsamiai pasakoja apie santykius su tėvu. Charakterizuoja ryšius su dešiniaisiais katalikiškų pažiūrų disidentais. Pabrėžia beviltiškumo jauseną gyvenant sovietinėje santvarkoje. Pasakoja apie įsitraukimą […]

VK30 Vanda Zaborskaitė

Įvardina skaitytą lietuvišką ir rusišką savilaidą, išeivijos leidinius, rusų kultūrinę spaudą, klausytas Vakarų radijo stotis. Išvardina bičiulius, skaičiusius savilaidą. Nurodo keletą bičiulių, iš pradžių simpatizavusių komunizmo idėjoms. Kalba apie baimės […]

VK24 Kazys Saja

Pasakoja apie aplinką, kuri vaikystėje, paauglystėje ir jaunystėje suformavo santykį su sovietine santvarka. Prisimena pjesių uždraudimo aplinkybes. Palygina kūrybinę atmosferą stalinmečio pabaigoje ir po jo. Pasakoja apie kelionę pas brolį […]

V91 Saulius Pečeliūnas

Pasakoja apie šeimą. Dalyvavo „Alma Mater“, „Katalikų bažnyčios kronikos“ leidyboje. Pasakoja apie domėjimąsi fotografija ir tapimą Fotomenininkų draugijos nariu. Dalyvavo Vilniaus skyriaus Jaunųjų fotografų sekcijoje. Pasakoja apie susidūrimą su Saugumu. […]