Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

NSV39_2 Algirdas Patackas

Pasakoja apie šeimą, mokyklos ir studijų metų atmosferą, suformavusią A. Patacko pasaulėžiūrą. Mini, jog iš pradžių dalyvavo A. Ir J. Brazauskų savišvietos grupėje, vėliau – P. Butkevičiaus. Pasakoja apie lituanistinio […]

NSV17 Bronius Mažylis

Pasakoja apie įsitraukimą į žygeivystės judėjimą. Pokalbio metu išryškėja Panevėžio žygeivių klubo „Ąžuolėlis“ savitumas: greta žygių po visa Lietuvą – domėjimasis regiono gamtos ir kultūros paminklais, tautodailės ir tautosakos paveldu, […]

NSV18 Julius Beinortas

Pasakoja apie įsitraukimą į žygeivystės judėjimą. Pokalbio metu išryškėja Panevėžio žygeivių klubo „Ąžuolėlis“ savitumas: greta žygių po visa Lietuvą – domėjimasis regiono gamtos ir kultūros paminklais, tautodailės ir tautosakos paveldu, […]

NSV20 Juozas Dapkevičius

Apibūdina žygeivių judėjimo susiformavimo ir klubo „Ąžuolas“ atsiradimo istoriją. Išsamiai pasakoja apie pilkapio supylimo S. Dariaus tėviškėje istoriją ir po jo sekusį KGB spaudimą. Prisimena Punios sutarties parengimo aplinkybes ir […]

VK20 Vacys Milius

Pasakoja apie pažintis su Antanu Terlecku ir Skuodžiu. Rašydavo straipsnius į „Aušrą“ ir „Alma Matter“, daug dėmesio skyrė vykstančiam rusinimui. Taip pat gaudavo ir „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“, „Rūpintojėlį“. Leidiniui […]

VK19_2 Ramutis Mikšys

Pasakoja, kaip talkino sudarant „Pastogės“ šriftą. Prisimena būdus, kuriais perduodavo medžiagą savilaidai, kaip šiuos leidinius gaudavo ir platindavo. Apibūdina pažinotus disidentus. Pasakoja, kaip daugino savilaidos leidinius. Prisimena pažinotus rusų kitaminčius. […]

VK1 Vytautas Ališauskas

Pasakoja apie dalyvavimą savilaidos spaudinių leidyboje. Nurodo, iš kur gaudavo „Perspektyvas“, „Kroniką“, „Rūpintojėlį“ ir kt. pogrindžio leidinius. Plačiai charakterizuoja lietuvišką katalikišką savilaidą („Aušrą“, „Kroniką“). Pamini skaitytą rusišką pogrindžio spaudą. Įvardina, […]

V105 Algirdas Saudargas

Išsamiai prisimena dalyvavimą A. Patacko literatų būrelyje, aptaria įvairių disidentų ir pogrindžio savišvietos būrelių sąveikas, mini pavienius sambūrius, kuriuose pats dalyvavo. Pasakoja apie Kauno Sąjūdžio iniciatyvinės grupės įkūrimą ir jos […]

V89 Algirdas Patackas

Pasakoja apie laikymąsi iš sovietinės sistemos ribų. Pasakoja apie Povilo Butkevičiaus ir Brazausko burtus ratelius, Eucharistijos bičiulių, žygeivių ir kitų ratelių persidengimą. Dalyvavo Lietuvos katalikiškame pogrindyje, pasakoja apie ratelių tinklą […]

V58 Darius Kuolys

Pasakoja apie pogrindinio leidinio „Sietynas“ leidybą, spausdintas kalbas. Pasakoja apie „Sietyno“ programą. Kartu su kurso draugais skaitydavo neoficialią literatūrą, rengdavo diskusijas. Bendravo su Meilės Lukšienės, Irenos Kostkevičiūtės rateliu. Pasakoja apie […]