Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

NSV60 Bronislovas Genzelis

Pasakoja apie Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejaus reikšmę. Pasakoja apie Lietuvos komunistų partijos atsikyrimą, LKP CK 1-ojo sekretoriaus Ringaudo Songailos nuėmimą ir Brazausko tapimą pirmuoju sekretoriumi. Pasakoja apie Estijos liaudies […]

NSV8 Lionginas Šepetys

Pasakoja apie LKP skilimo prielaidas, įvardina požiūrį į Sąjūdį. Charakterizuoja ir lygina LKP(SSKP) CK I ir II sekretorius, apibrėžia jų tarpusavio santykius. Išsamiai pasakoja apie R. Songailos atstatydinimą iš LKP […]

VK12 Jonas Kubilius

Apibūdina sovietinį konformizmą. Prisimena visuomenės politinį nesusiorientavimą po Lietuvos aneksijos. Kalba apie visuomenės politinę laikyseną vokietmečiu. Pasakoja apie emigracijos bangą ir partizanų telkimąsi artėjant reokupacijai. Prisimena stalininę rusinimo politiką, išsamiai […]