Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

AŠ12 Irena Šutinienė

Studijų metais pradėjo dalyvauti žygeivių judėjime, pasakoja apie žygius, žygį Daukanto taku, Dariaus ir Girėno tėviškėje supiltą pilkapį. Judėjime susipažino su Algirdu Patacku, Rimantu Matuliu. Įsijungė į VU kraštotyrininkų ramuvos […]

AŠ17 Tomas Sodeika

Prisimena nesaugumo atmosferą vaikystės ir jaunystės metais. Pasakoja apie VU Filosofijos istorijos būrelio veiklą. Išsamiai pasakoja apie Filosofijos katedros formavimą, detaliai charakterizuoja jos darbuotojus, ypač išsamiai – E. Meškauską. Pasakoja […]

AŠ3 Vytenis Andriukaitis

Aiškina Strazdelio universiteto vėliavos spalvų simbolinę prasmę. Pasakoja apie Kutorgos biblioteką, joje vykdavo pirmieji slapti susitikimai, vėliau jie persikėlė į Ignaliną. Pasakoja, kokias temas, kokias knygas ir kokius filosofus skaitydavo […]

AŠ7 Mečys Laurinkus

Pasakoja apie šeimą, pasirinkimą, kur stoti. Po studijų pradėjo dirbti Chemijos institute bei susipažino su Algirdu Patacku, per jį pradėjo dalyvauti Liaudies dainos klube, dalyvaudavo Rimanto Matulio organizuotuose žygiuose. Pasakoja […]

AŠ9 Antanas Rybelis

Pasakoja apie stojimą į Filologijos fakultetą. Pasakoja apie darbą „Minties“ leidykloje, filosofijos redakcijos įkūrimą, leistas knygas. Pasakoja, kaip buvo sprendžiama, kiek leisti ateistinės ir ideologinės literatūros ir kiek kitokios filosofijos. […]

V99_1 Vytautas Radžvilas

Pasakoja apie neformalų diskusijų klubą Bronislovo Genzelio namuose. Aiškina, kodėl Sąjūdžio iniciatyvinėje grupėje buvo daug filosofų. Pasakoja apie „Žinijos“ draugiją ir jos organizuotas diskusijas. Dalyvavo paminklosaugos veikloje, atsiskyrę nuo „Talkos“ […]