Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

NSV14 Antanas Tyla

Prisimena Vilniaus miesto „Ramuvos“ rengtose kompleksinėse ekspedicijose. Vardina skaitytą savilaidą. Pasakoja apie dalyvavimą vadinamojoje „Garažų istorijoje“, vad. „M. Dobužinskio namo“, Gedimino vardo grąžinimo prospektui, miesto sienos išsaugojimo sambūriuose, įvardina bendradarbius, […]

NSV5_1 Gražina Marija Martinaitienė

Išsamiai pasakoja apie „Garažų istoriją“: apsisprendimą priešintis jų statyboms, iniciatyvinės grupės susiformavimą, darbo pasiskirstymą, parašų rinkimą, raštų rengimą ir perdavimą valdžios institucijoms, posėdį, kuriame buvo priimtas sprendimas. Apibūdina visų grupės […]

NSV5_2 Gražina Marija Martinaitienė

Prisimena mokyklos ir studijų metų nesaugumo atmosferą, kalba apie asmenybę formavusius įvykius. Pasakoja apie studijas Vilniaus pedagoginiame institute, mokytojos darbą Marijampolėje vėliau – diktorės darbą Lietuvos radijuje. Mini V. Kernagio […]

VK16 Meilė Lukšienė

Pasako nuomonę dėl savilaidos poveikio sovietmečio visuomenei, lygina su literatūros klasikų tekstų poveikiu. Pasakoja apie Lietuvių literatūros katedros bylą. Svarsto sovietiniam režimui lojalių patriotų vaidmenį. Įvardina skirtingas Saugumo užverbuotųjų laikysenas […]

VK17 Venantas Mačiekus

Pasakoja apie kraštotyros ekspedicijų pradžią, pirmąją ekspediciją 1964 m. organizavo Norbertas Vėlius. Apibūdina santykius su rajonų valdžia – ekspedicijų nenorėdavo priimti, ekspedicijas stebėdavo. Į kraštotyrinę veiklą buvo siekiama įtraukti jaunimo. […]

VK10 Natalija Kasatkina

Prisimena skaitytą draudžiamą literatūrą ir savilaidą, visų pirma rusų kalba. Pasakoja apie ryšius su rusų disidentais, lietuvių dvasininkija. Apibūdina savo ir kursiokų reakciją į Čekoslovakijos įvykius. Prisimena, kaip 1988 m. […]

VK12 Jonas Kubilius

Apibūdina sovietinį konformizmą. Prisimena visuomenės politinį nesusiorientavimą po Lietuvos aneksijos. Kalba apie visuomenės politinę laikyseną vokietmečiu. Pasakoja apie emigracijos bangą ir partizanų telkimąsi artėjant reokupacijai. Prisimena stalininę rusinimo politiką, išsamiai […]

VK14 Ipolitas Ledas

Pasakoja, kaip susipažino su rusiška, išeivijos pogrindžio spauda. Detalizuoja apie „Problemų“ leidybą ir konfliktus su CK. Pasakoja apie knygų sovietmečiu leidybą ir cenzūravimą. Skaitydavo prieškarines knygas, jas gaudavo iš pažįstamų […]