AŠ2 Kazimieras Ambrasas

Pasakoja apie vaikystę, šeimos įtaką, okupaciją, partizaninį karą ir susidūrimą su sovietine sistema. Pasakoja, kodėl pasirinko studijuoti lituanistiką. Studijų metu kūrė organizaciją ir rinko parašus dėl Gedimino prospekto pervadinimo į Lenino. Bendravo su profesoriumi Balčikoniu. Po studijų dirbo redaktoriumi ir vėliau įstojo į aspirantūrą. Važiuodavo į Maskvoje vykusius vertėjų kongresus. Iš užsienio profesorių ir pažįstamų gaudavo įvairios literatūros apie vertimą. Per Misiūno gimines gaudavo „Metmenis“. Dalyvaudavo Kostkevičiūtės ratelio susitikimuose, dalyvaudavo susitikimuose pas Aldoną Liobytę, Vildžiūnus. Kartu su Norbertu Vėliumi dalyvaudavo kraštotyros ekspedicijose. Studijavo pogrindinėje kunigų seminarijoje, buvo įšventintas į kunigus. Interviu minimi asmenys: Juozas Balčikonis, Meilė Lukšienė, Ingė Lukšaitė, Aldona Liobytė Tyrimas: Aurimo Šukio kolekcija. Interviu vieta: . Interviu data: 2008 m. gruodis 27 d. Audio: yra Transkripcija: yra Sutikimas: nėra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.