NSV22 Birutė Burauskaitė

Mini neformalias saviugdos grupes, kuriose teko dalyvauti ir trumpai apibūdina jų veiklą: Kauno politechnikos instituto filosofijos studijų būrelį, lingvistų būrelį Vilniuje. Pasakoja apie įsitraukimą į etnokultūrinį judėjimą, dalyvavimą „Ramuvos“, vėliau Liaudies dainų klubo („Raskila“) veikloje, etnografinėse ekspedicijose ir žygeivių veikloje. Išsamiai apibūdina Rasas ir kitas etnografines šventes, lygina Rasas su Joninėmis. Pasakoja apie bendravimą su rusų disidentais ir keliones į Maskvą, ryšius su įvairių savilaidos leidinių rengėjais. Apibūdina informacijos perdavimo būdus. Lygina Vilniaus ir Kauno etnokultūrinius judėjimus. Interviu minimi asmenys: Algirdas Patackas, Julius Beinortas, Arvydas Šliogeris, Nijolė Paulaitytė, Jonas Trinkūnas, Zita Vanagaitė, Stasys Venckevičius, Ričardas Daunoras, Rimantas Matulis, Sergejus Kovaliovas, Antanas Terleckas, Jūratė Eitminavičiūtė Tyrimas: Nematoma sovietmečio visuomenė. Interviu vieta: Vilnius. Interviu data: 2014 m. rugsėjis 26 d. Audio: yra Transkripcija: yra Sutikimas: yra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.