NSV26 Teresė Jurkuvienė

Prisimena darbo pradžią Lietuvos liaudies kultūros centre. Lygina sovietinę liaudiškumo sampratą su etnokultūrinio sąjūdžio dalyvių turėtąja. Pasakoja apie ryšius su Estijos Tartu universiteto studentais. Apibūdina šeimos ryšius su dvasininkija ir studentais. Charakterizuoja Kauno etnokultūrinį judėjimą, lygina jį su Vilniaus. Prisimena dalyvavimą katalikiškame religiniame judėjime mokyklos ir studijų metais, ryšius su Eucharistinio Jėzaus kongregacija. Apibrėžia etnokultūrinio judėjimo dalyvių etinį kodeksą. Pasakoja apie rekolekcijas, kuriose teko dalyvauti. Lygina Rasos ir Joninių šventes, primena dalyvavimą Rasose. Apibūdina kultūrinę aplinką S. Žuko dailės technikume. Įvardina skaitytą ir platintą savilaidą. Išsamiai pasakoja apie Kalantinių minėjimą 1979 m. Interviu minimi asmenys: Juozas ir Anelė Brazauskai, Juozas Kudirka, Martas Laaras, Danutė Antanaitytė, Margarita Vaitiekūnaitė, Sigitas Tamkevičius, Juozas Zdebskis, Kazys Preikša, Loreta Vinclovienė, Valdas Kukulskis Tyrimas: Nematoma sovietmečio visuomenė. Interviu vieta: Vilnius. Interviu data: 2014 m. spalis 24 d. Audio: yra Transkripcija: yra Sutikimas: yra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.