NSV45 Alfonsas Svarinskas

Prisimena bendra veiklą su kunigais Juozu Zdebskiu ir Sigitu Tamkevičiui. Kalba apie LKB Kronikos ištakas, idėjos gimimą. Prisimena KGB persekiojimus, kalėjimą lageryje. Pasakoja apie aktyvią pastoracinę veiklą, ypatingai procesijų atlaidų, įvairių katechetinių renginių jaunimui organizavimą. Pasakoja apie veiklą su eucharistijos bičiuliais. Apibūdina LKB Kronikos leidėjų ryšį su platesne Katalikų Bažnyčios dvasininkų bendruomene. Lygina Lietuvos ir Rusijos rezistencijos pobūdį. Interviu minimi asmenys: kun. Juozas Zdebskis, kun. Sigitas Tamkevičius SJ, ses. Nijolė Sadūnaitė, kun. Jonas Danyla SJ, Petras Plumpa, ses. Monika Gavėnaitė, kard. Vincentas Sladkevičius MIC Tyrimas: Nematoma sovietmečio visuomenė. Interviu vieta: Naujieji Valkininkai. Interviu data: 2013 m. kovas 2 d. Audio: nėra Transkripcija: yra Sutikimas: nėra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.