NSV54 Albina Žiupsnytė

Pasakoja apie bendravimą su sese pranciškone Ada Urbonaite, „Rūpintojėlio“ pagrindine leidėja. Prisimena, kaip pradėjo bendradarbiauti rengiant „Rūpintojėlį“ (iliustravo viršelius ir rašė pasakas). Pasakoja apie parapijinę veikla Kauno Karmelitų bažnyčioje. Mini dalyvavimą etnokultūrinėje veikloje, apibūdina katalikiško pogrindžio ir etnokultūrinės veiklos santykį sovietmečiu. Prisimena KGB sekimą, slapto veikimo metodus. Interviu minimi asmenys: Donatas Stakišaitis, Alė Počiulpaitė, Aldona Puišytė, Algirdas Saudargas, Aleksandras Žarskus, Algirdas Patackas, kun. Karolis Garuckas, kun. Kazimieras Žemėnas SJ, kun. Stanislovas Kiškis, Kun. Jonas Lauriūnas SJ. Tyrimas: Nematoma sovietmečio visuomenė. Interviu vieta: Kaišiadorių raj., Žydeikiškių kaimas. Interviu data: 2013 m. rugpjūtis 1 d. Audio: yra Transkripcija: yra Sutikimas: yra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.