NSV56 Loreta Vinclovienė

Pasakoja apie bendradarbiavimą, rengiant „Rūpintojėlį“, bendravimą su jo rengėja A. Urbonaite. Prisimena 1979 m. Kalantinių minėjimo rengimą, dalyvavimą jame, KGB tardymą po jo. Apibūdina bendravimą su Brazauskų šeima. Mini dalyvavimą FTEPI (Kraštotyros klubo „Tėviškė“) folkloro ansamblyje, vėliau Liaudies dainų klube („Raskila“), pamini jų rengtas kalendorines šventes, kuriose teko dalyvauti. Apibrėžia Liaudies dainų klubo ryšius su pogrindžio savilaida, ypač per Z. Vanagaitę. Pasakoja apie katalikiškos ir kultūrinės spaudos dauginimo darbą, vienuolių rengtas kultūrines ir religines paskaitas. Interviu minimi asmenys: Ada Urbonaitė, Laisvė Ašmontienė, Algirdas Patackas, Ada Počiulpaitė, Donatas Stakišaitis, Eugenija Mažeikienė, Anelė Brazauskienė, Juozas Brazauskas, Ramunė Butkevičiūtė, Albinas Vaškevičius, Margarita Vaitiekūnaitė, Eugenija Venckauskaitė, Birutė Burauskaitė, Zita Vanagaitė, Gediminas Jakubčionis, Aleksandras Žarskus, Lolita Kuklinskaitė Tyrimas: Nematoma sovietmečio visuomenė. Interviu vieta: Vilnius. Interviu data: 2013 m. lapkritis 11 d. Audio: yra Transkripcija: yra Sutikimas: yra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.