SG6 Česlovas Juršėnas

Aptaria savo santykius su antraisiais sekretoriais Charazovu, Dybenka ir Mitkinu. Išsamiai apibūdina skundų dėl spaudos publikacijų arba žurnalistų skundų nagrinėjimo tvarką, pateikia pavyzdžių. Charakterizuoja Brazausko ūkinę veiklą CK, mini jo santykius su Dybenka. Pasakoja apie Einamųjų reikalų komisijos prie Ministrų tarybos veiklą. Pasakoja, kaip buvo priimami iš Maskvos atvykę pareigūnai. Mini Griškevičiaus požiūrį į Perestroiką. Aptaria, kaip buvo 1988–1989 m. apeinami informacijos pateikimo spaudoje draudimai, plėtėsi anksčiau draustų dalykų skelbimo galimybės. Išsamiai kalba apie Mitkino požiūrį į nekonjunktūrines lietuviškos spaudos publikacijas 1988 m. Prisimena LKP atsiskyrimo nuo TSKP procesą, savo pasitraukimo iš CK 1988 m. vid. aplinkybes. Apibūdina Beriozovą kaip antrąjį sekretorių. Interviu minimi asmenys: Griškevičius, Charazovas, Dybenka, Mitkinas, Brazauskas, Beriozovas Tyrimas: S. Grybkausko kolekcija. Interviu vieta: . Interviu data: 2009 m. rugsėjis 2 d. Audio: yra Transkripcija: yra Sutikimas: nėra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.