Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

VK1 Vytautas Ališauskas

Pasakoja apie dalyvavimą savilaidos spaudinių leidyboje. Nurodo, iš kur gaudavo „Perspektyvas“, „Kroniką“, „Rūpintojėlį“ ir kt. pogrindžio leidinius. Plačiai charakterizuoja lietuvišką katalikišką savilaidą („Aušrą“, „Kroniką“). Pamini skaitytą rusišką pogrindžio spaudą. Įvardina, […]