VK31_2 Albertas Žilinskas

Išsamiai pasakoja apie politinę atmosferą Miškų technikume (Vilniuje) ir Žemės ūkio akademijoje (Kaune). Detaliai prisimena 1950, 1956 ir 1957 m. Vėlinių minėjimus Kaune, suėmimą po minėjimo 1957 m. Įvardina savo antisovietinės laikysenos priežastis. Mini dalyvavimą 1957 m. Maskvos jaunimo festivalyje, kur platino atsišaukimą anglų k. Kalba apie Skebėros bylą. Pasakoja apie bendravimą lageryje su represuotais rusų intelektualais. Pasakoja apie Vilniaus universitete ir Aukštojoje partinėje mokykloje lankytas marksizmo-leninizmo filosofijos paskaitas. Apibūdina skirtingų kartų požiūrį į sovietinę santvarką. Charakterizuoja santykius su kitais disidentais. Mini klausytas radijo stotis. Pasako nuomonę dėl baimės atmosferos stalinmečiu. Interviu minimi asmenys: Antanas Terleckas, Stasys Stungurys, Vytautas Skuodis, Kazimieras Skebėra, Bronius Genzelis, Juozas Vinciūnas, Arvydas Čekanavičius Tyrimas: V. Klumbio kolekcija. Interviu vieta: Vilnius. Interviu data: 2007 m. lapkritis 12 d. Audio: yra Transkripcija: yra Sutikimas: yra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.