NSV29 Kazimieras Ambrasas

Interviu pasakojama apie veiklą LKB Kronikos leidyboje, pradiniame šio leidinio etape. Informantas prisimena kokiu būdu įsijungė į veiklą, bei kaip pritaikė savo lituanistines žinias savilaidos leidinių redagavimui. Mini kaip KGB sekė ir persekiojo jį ir jo brolį už nelegalią veiklą. Prisimena studijas pogrindinėje kunigų seminarijoje, pasakoja apie konspiracinius veiklos prie „Aušros“ ir LKB Kronikos metodus, detaliai apibūdina LKB Kronikos pradinio etapo organizacinius iššūkius. Įvertina LKB Kronikos ir viso katalikiško pogrindžio įtaką platesniame kontekste. Interviu minimi asmenys: kun. Sigitas Tamkevičius, kard. Vincentas Sladkevičius MIC, kun. Konstantinas Ambrasas, kun. Bronius Antanaitis, prof. Juozas Pikčialingis, kun. Jonas Danyla SJ, vysk. Julijonas Steponavičius, Vytautas Vaičiūnas, kun. Lionginas Kunevičius, kun. Jonas Kastytis Matulionis, kun. Juozas Zdebskis., kun. Pranciškus Masilionis SJ Tyrimas: Nematoma sovietmečio visuomenė. Interviu vieta: Paštuva, Kauno rajonas. Interviu data: 2013 m. kovas 6 d. Audio: nėra Transkripcija: nėra Sutikimas: nėra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.