NSV39_1 Algirdas Patackas

Pasakoja apie pogrindinės spaudos kontekstą, „Pastogės“ idėjos gimimą, šio leidinio tikslą, taip pat techninius leidybos aspektus. Įvardija priežastis dėl trumpo „Pastogės“ gyvavimo. Prisimena aspirantų bendrabučio literatūrinį būrelį. Pasakoja apie „Ethos“ leidinio išleidimą, bendradarbiavimą kitoje pogrindinėje savilaidoje („Aušra“, LKB Kronika, „Lietuvos ateitis“). Mini rezistencijos archyvą, saugoma Kauno karininkų ramovėje. Prisimena KGB persekiojimus, sekimą, suėmimą ir teismą bei persekiojimus 1986m grįžus iš kalėjimo. Prisimena laiudies dainų klubo veiklą Vilniuje, eucharistijos bičiulių veiklą Kaune. Lygina „Pastogės“ leidimo taktiką su kitais leidiniais. Prisimena veiklą Brazauskų rate Šančiuose, taip pat veiklą Povilo Butkevičiaus aplinkoje. Lygina šių dviejų katalikiško pogrindžio lyderių veikimo taktikas. Prisimena savo tėvo, Antano Patacko asmenybę ir veiklą. Interviu minimi asmenys: Aldona Katkauskaitė, Gražina Didelytė, Saulius Kelpša, Mindaugas Tomonis, Gytis Ramoška, Robertas Grigas, Vytautas Andziulis, Juozas Gražys, Juozas Brazauskas, Povilas Butkevičius, Antanas Patackas, Juozas Prapiestis, Gema Vosyliūtė, Arvydas Šliogeris Tyrimas: Nematoma sovietmečio visuomenė. Interviu vieta: Kaunas. Interviu data: 2013 m. birželis 30 d. Audio: yra Transkripcija: yra Sutikimas: yra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.