NSV2_1 Algimantas Nasvytis

Pasakoja apie dalyvavimą vad. „Garažų istorijoje“ ir prisimena kitus Vilniaus Senamiesčio radikalių rekonstrukcijų projektus. Išryškina V. Landsbergio-Žemkalnio vaidmenį rūpinantis Vilniaus architektūrinio paveldo išsaugojimu. Pabrėžia tarpukario žmonių ir bendraminčių architektų, menininkų tarpusavio solidarumą ir pagalbą, prisimena bičiuliško bendravimo apraiškas. Charakterizuoja Vilniaus bohemą. Prisimena skaitytą savilaidą, pabrėžia skirtingus draugystės ir pasitikėjimo lygmenis, įvardina artimus draugus. Pabrėžia pastangas išsiskirti iš masės apranga, elgsena. Svarsto apie tikėjimo sovietine ideologija mastą savo aplinkoje. Apibūdina santykius su LKP CK I sekretoriais. Interviu minimi asmenys: Vytautas Nasvytis, Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, Marcelijus Martinaitis, Gražina Martinaitienė, Bronislovas Genzelis, Algirdas Brazauskas, Margarita Dvarionaitė, Irena Kostkevičiūtė, Antanas Sniečkus, Pertas Griškevičius, Juozas Kėdainis, Nijolė Bučiūtė, Eduardas Mieželaitis, Vladislovas Mikučianis, Benjaminas Gorbulskis Tyrimas: Nematoma sovietmečio visuomenė. Interviu vieta: Vilnius. Interviu data: 2014 m. sausis 17 d. Audio: yra Transkripcija: yra Sutikimas: yra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.