NSV40 Petras Plumpa

Detaliai pasakoja koki būdu ir kokios motyvacijos vedamas įsijungė į antisovietinio pobūdžio veiklą, pateikia išsamią įsijungimo į Kronikos leidėjus priešistorę. Prisimena kaip su bičiuliais Palioku ir Gudeliu pradėjo dauginti pirmąsias nelegalias knygas „ERA“ aparatu. Pasakoja apie slėptuvės įkūrimą Raudondvaryje, vėliau Šančiuose, galiausiai Kalniečiuose – bute, kuriame atspausdintas ir pirmasis Kronikos numeris. Mini bendradarbiavimą su sesėmis eucharistietėmis, ypatingai ses. M. Gavėnaite, kuri teikdavo techninę pagalbą knygų leidyboje. Taip pat mini nelegalius susibūrimus slaptuose butuose, kurių metu vykdavo rekolekcijos, vaikų katechizacija, įvairios paskaitos ir pan. Pasakoja apie ryšių užmezgimą su Rusijos disidentais, taip pat kokiu būdu gimė memorandumo, surinkusio 17tūkst. Parašų idėja ir perdavimas į užsienį. Mini bendravimą su S. Kovaliovu, kokiu būdu perduodavo informaciją Maskvos disidentų leidžiamai „Dabarties įvykių kronikai“. Detaliai nupasakoja pirmojo Kronikos numerio leidybą, J. Gražio asmenybę. Prisimena kun. Juozą Zdebskį, jo veiklos metodus ir bendradarbiavimą su juo, įsitraukimą į LKB Kronikos veiklą. Prisimena konspiracinio veikimo taktikas, saugumo persekiojimus ir represijas. Aptaria katalikiško pogrindžio ir etnokultūrinio judėjimo veiklos ryšį sovietmečiu. Interviu minimi asmenys: katalikiškas pogrindis, LKBK, ryšiai su užsieniu Tyrimas: Nematoma sovietmečio visuomenė. Interviu vieta: Vilnius. Interviu data: 2013 m. balandis 24 d. Audio: nėra Transkripcija: yra Sutikimas: yra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.