NSV77 Aušra Kukulskienė

Pasakoja apie įsiliejimą į etnokultūrinį judėjimą – dalyvavimą FTEPI etnografiniame ansamblyje, jo rengtose šventėse ir tradiciniuose sambūriuose. Labai detaliai prisimena įsitraukimą į A. ir J. Brazauskų mokyklą, apibūdina jų ir mokinių naudotas konspiracines technikas, darbo metodus, užsiėmimų tikslus. Interviu apibūdinami Brazauskų ryšiai su sovietinei santvarkai nelojaliais intelektualiais katalikų dvasininkais, keliamos prielaidos dėl Brazauskų vaidmens katalikiškame pogrindyje. Charakterizuojama Brazauskų dauginta ir platinta literatūra, jos gavimo ir skaidos būdai. V. Kukulskis pasakoja apie ryšių su P. Butkevičiaus šeima užsimezgimą, charakterizuoja jo asmenybę, mini politines diskusijas su juo. Pasakoja apie Butkevičių savilaidos leidinių biblioteką. Prisimena Mamerto Karklelio mėgėjų teatro trupės repeticijas ir spektaklius, kuriuose teko vaidinti. Išsamiai prisimena 1979 m. Kalantinių minėjimo rengimą, eigą, po jo patirtas KGB represijas ir sudėtingą grįžimą į studijas Medicinos akademijoje. Povilas Butkevičius, Ramunė Butkevičiūtė, Rūta Butkevičienė, Anelė Brazauskienė, Juozas Brazauskas, Mamertas Karklelis, Margarita Vaitiekūnaitė, Rimantas Matulis, Kazimieras Preikša, Albinas Vaškevičius, Vaitiekūnų šeima, Mindaugas Bloznelis, Kęstutis Rugevičius, Stefanija Ladygienė, Juozas Markulis, Aleksa, Sigitas Tamkevičius, Alfonsas Svarinskas, Pranas Račiūnas, Česlovas Kavaliauskas Tyrimas: Nematoma sovietmečio visuomenė. Interviu vieta: Naujieji Valkininkai. Interviu data: 2015 m. sausis 3 d. Audio: yra Transkripcija: yra Sutikimas: yra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.