Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

NSV76 Valdas Kukulskis

Pasakoja apie įsiliejimą į etnokultūrinį judėjimą – dalyvavimą FTEPI etnografiniame ansamblyje, jo rengtose šventėse ir tradiciniuose sambūriuose. Labai detaliai prisimena įsitraukimą į A. ir J. Brazauskų mokyklą, apibūdina jų ir […]

NSV77 Aušra Kukulskienė

Pasakoja apie įsiliejimą į etnokultūrinį judėjimą – dalyvavimą FTEPI etnografiniame ansamblyje, jo rengtose šventėse ir tradiciniuose sambūriuose. Labai detaliai prisimena įsitraukimą į A. ir J. Brazauskų mokyklą, apibūdina jų ir […]

NSV78 Albinas Vaškevičius

Prisimena įsitraukimą į etnografinį sąjūdį Kauno politechnikos institute, kraštotyros būrelyje (dalyvavo 1973–1976 m.), apibūdino jo veiklą. Išsamiai pasakoja apie ekskursiją po Dzūkiją 1973 m., vėliau pirmą dalyvavimą Rasos šventėje tais […]

NSV27 Ramunė Jurkuvienė

Pasakoja apie disidento P. Butkevičiaus šeimos gyvenimą iki atsikėlimo į Kauną. Prisimena įsitraukimą į Eucharistijos bičiulių judėjimą, aptaria jų sambūrius (rekolekcijas, paskaitas), kuriuose teko dalyvauti. Išsamiai pasakoja apie Rumšiškių muziejaus […]

AŠ3 Vytenis Andriukaitis

Aiškina Strazdelio universiteto vėliavos spalvų simbolinę prasmę. Pasakoja apie Kutorgos biblioteką, joje vykdavo pirmieji slapti susitikimai, vėliau jie persikėlė į Ignaliną. Pasakoja, kokias temas, kokias knygas ir kokius filosofus skaitydavo […]

K4 Saulius Dambrauskas

Prisimena, kaip sužinojo apie nepriklausomybės judėjimus Latvijoje ir Estijoj. Dėl šeimos auklėjimo būdamas moksleiviu nestojo į komjaunimą, pasisiuvo trispalvę ir ją 1979 m. iškėlė ant mokyklos stogo. Geriausias draugas buvo […]

V25 Ramunė Butkevičiūtė Jurkuvienė

Pasakoja apie vaikystę, apie tėvo, Povilo Butkevičiaus darbo paieškas, persekiojimą, gyvenimą Valkininkuose. Valkininkuose susidarė bendraminčių rateliai. Pasakoja apie bendravimą su pogrindžiu, Eucharistijos bičiuliais Kaune. Platino „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“. Bendravo […]