Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

V70 Marcelijus Martinaitis

Pasakoja apie literatų susibūrimus bute Dzeržinskio g. Bendravo su išeiviais, „Santaros-Šviesos“ žmonėmis, iš jų gaudavo knygų iš Vakarų. Pasakoja apie bendravimą su akademikais, išvarytais ir Lietuvių literatūros katedros. Pasakoja apie […]

V42 Antanas Gudelis

Prisimena studijas Vilniaus universitete, tarnavimą kariuomenėje ir kaip susidomėjo indiškais dalykais. Pasakoja, kaip įsisteigė Indijos bičiulių draugija, kaip buvo suorganizuotos Rasų šventės. Pasakoja apie Landsbergį-Žemkalnį ir žygį Vydūno šimtmečiui. Dalyvaudavo […]

V21 Vladas Braziūnas

Pasakoja apie rašytojų ir menininkų ratelius, dalyvavimą Jaunųjų rašytojų sekcijos veikloje. Pasakoja, kaip „Literatūros ir meno“ redaktoriai atrinkdavo kūrybą, kuri gali būti publikuojama. Pasakoja apie Vilniaus miesto „Ramuvą“ ir Vilniaus […]

V9 Steponas Ašmontas

Pasakoja apie aspirantūrą, bendrabutyje gyveno su Algirdu Patacku. Dalyvavo Rasų šventėse, pilkapio pylime S. Dariaus tėviškėje. Dalyvavo žygeivių veikloje, bendravo su Tadu Šidiškiu, Rimantu Matuliu. Pasakoja apie keliones po LDK […]