V75 Zita Medišauskienė

Pasakoja apie veiklą Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentų mokslinėje draugijoje. Išvardina jos narius. Prisimena įstojimo į draugiją aplinkybes. Apibūdina draugijos susibūrimų eigą ir juos svarstytas idėjas. Pasakoja apie ryšių užmezgimą su estų studentais, dalyvavimą Tartu universitete vykusioje Pabaltijo studentų mokslinėje konferencijoje. Prisimena Saugumo spaudimą po jos. Kalba apie nesėkmingus bandymus įsidarbinti mokslo ir kultūros institucijose po studijų. Argumentuoja, kodėl nedalyvavo visuomeninėse organizacijose ar Sąjūdžio veikloje 1988–1990 m. Vardina skaitytą rusų kultūrinę spaudą. Palygina šeimos materialinę būklę iki 1988 m. ir po. Interviu minimi asmenys: Vytautas Umbrasas, Vytautas Musteikis, Nikžentaitis, Beresnevičius, Bumblauskas, Aleksandravičius, Jegelevičius, Martas Laaras Tyrimas: Sąjūdžio fenomenas. Interviu vieta: Vilnius. Interviu data: 2010 m. birželis 15 d. Audio: yra Transkripcija: yra Sutikimas: nėra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.