VK23 Tomas Remeikis

Aptaria lietuviškos savilaidos įvairovę, šių leidinių įtaką išeivijai. Pasakoja apie savilaidos publikavimo išeivijoje mechanizmą, šio darbo nutrūkimo priežastis Sąjūdžiui prasidėjus. Mini, kad JAV mažai dėmesio skirta ne partijos politinės veiklos siužetams: tautiškumui, religijos, socialinių santykių klausimams. Pateikia nuomonę apie inteligentijos santykį su antisovietine veikla iki Sąjūdžio. Pasakoja apie priežastis, paskatinusias jį pasirinkti LKP studijų objektu. Interviu minimi asmenys: Tyrimas: V. Klumbio kolekcija. Interviu vieta: Vilnius. Interviu data: 2003 m. vasaris 27 d. Audio: yra Transkripcija: yra Sutikimas: nėra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.