VK24 Kazys Saja

Pasakoja apie aplinką, kuri vaikystėje, paauglystėje ir jaunystėje suformavo santykį su sovietine santvarka. Prisimena pjesių uždraudimo aplinkybes. Palygina kūrybinę atmosferą stalinmečio pabaigoje ir po jo. Pasakoja apie kelionę pas brolį į JAV 1967 m. ir Saugumo spaudimą grįžus. Prisimena stojimo į komjaunimą aplinkybes, nurodo priežastis, dėl kurių neįstojo į partiją. Svarsto apie tikinčiųjų komunizmu skaičių aplinkoje, konformizmo priežastis, mastą ir ribas. Mini skaitytą rusišką savilaidą. Plačiau aptaria Rašytojų sąjungos pirmininkų Mieželaičio, Bieliausko, nario Baltušio politinę laikyseną. Pasakoja apie susitikimus su Sniečkumi. Apibūdina Vakarų dramaturgijos sklaidą SSRS. Kalba apie miesčionėjimo, servilizmo, konformizmo stiprėjimą sovietinėje visuomenėje. Interviu minimi asmenys: Algimantas Čekuolis, Aleksandras Štromas, Tomas Venclova, Antanas Sniečkus, Vladas Vildžiūnas, Česlovas Stonys, Romas Misiūnas, Vytautas Petkevičius, Jonas Čekys, Virgilijus Čepaitis, Jonas Jurašas, Eduardas Mieželaitis, Alfonsas Bieliauskas, Juozas Baltušis, Antanas Sniečkus, Algirdas Pocius, Aldona Liobytė, Algimantas Baltakis, Kazimiera Kymantaitė, Vytautas Majoras, Antanas Venclova, Justas Paleckis Tyrimas: V. Klumbio kolekcija. Interviu vieta: Vilnius. Interviu data: 2004 m. sausis 29 d. Audio: yra Transkripcija: yra Sutikimas: nėra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.