VK30 Vanda Zaborskaitė

Įvardina skaitytą lietuvišką ir rusišką savilaidą, išeivijos leidinius, rusų kultūrinę spaudą, klausytas Vakarų radijo stotis. Išvardina bičiulius, skaičiusius savilaidą. Nurodo keletą bičiulių, iš pradžių simpatizavusių komunizmo idėjoms. Kalba apie baimės atmosferos poveikį kolegoms. Pasako savo požiūrį į konformizmą sovietmečiu, aptaria jo stiprėjimo priežastis ir mastą. Apibūdina savo aplinkos žmonių požiūrį į Lietuvos okupacijoje dalyvavusius tautiečius. Pasakoja apie du bandymus stoti į Rašytojų sąjungą. Charakterizuoja skirtingų kartų santykio su sovietine sistema skirtumus. Nurodo kelius, kuriais atsklisdavo idėjos iš Vakarų, ypač pažymi vertimų į lenkų kalbą svarbą. Apibūdina rusų kultūros įtaką lietuviškajai. Išsamiai kalba apie Marcinkevičiaus santykį su santvarka. Įvardina požiūrį į „Prahos pavasarį“. Interviu minimi asmenys: Irena Kostkevičiūtė, Meilė Lukšienė, Ingė Lukšaitė, Tomas Venclova, Justinas Marcinkevičius, Jurgis Lebedys Tyrimas: V. Klumbio kolekcija. Interviu vieta: Vilnius. Interviu data: 2003 m. birželis 17 d. Audio: yra Transkripcija: yra Sutikimas: nėra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.