VK5 Viktorija Daujotytė

Prisimena akademinę atmosferą VU istorijos-filologijos fakultete studijų metais. Įvardina nekonjunktūrinių dėstytojų laikyseną ir poveikį studentams, lygina su konjunktūriniais. Pasakoja, kaip studentai sužinodavo apie į programą neįtrauktus, ignoruojamus arba sovietų netoleruojamus kūrėjus. Aptaria bendravimą su vyresniosios kartos kolegomis filologais. Mini perskaitytus išeivijos periodinius leidinius, filosofų bei rašytojų darbus, rusų draustus publikuoti ir represuotus rašytojus, įvardina tokios literatūros gavimo būdus. Apibūdina prisitaikymo priežastis ir apraiškas. Svarsto „ezopinės“ kalbos sklaidos priežastis ir jos poteksčių funkcionavimą sovietinėje visuomenėja. Pasakoja apie cenzūros apraiškas lietuvių literatūroje. Interviu minimi asmenys: Juozas Girdzijauskas, Jonas Kubilius, Justinas Marcinkevičius, Slavomira Lisenkaitė, Bronė Katinienė, Vitas Areška, Tomas Venclova Tyrimas: V. Klumbio kolekcija. Interviu vieta: Vilnius. Interviu data: 2004 m. rugsėjis 10 d. Audio: yra Transkripcija: yra Sutikimas: nėra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.