AŠ16_1 Gražina Martinaitienė

Išsamiai pasakoja apie mokykloje patirtą nesaugumą, politinį spaudimą. Plačiai prisimena darbą Lietuvos radijuje ir „Kultūros barų“ redakcijoje. Pasakoja apie „Garažų istoriją“ ir vad. Dobužinskio namo išsaugojimą. Išryškina legalių poveikio priemonių panaudojimą ir neformalių oficialių raštų perdavimo įtakingiems pareigūnams būdų pasirinkimą. Įvardina skaitytus savilaidos ir išeivijos leidinius, jos gavimo būdus, pasakoja apie bičiulystę su V. Petkumi. Pasakoja apie kontrolės ir cenzūros priemones sovietinėje žiniasklaidoje. Išsamiai pasakoja apie Kultūros paminklų sąvado rengimo grupės veiklą, mini jos trukdymus ir būdus sustiprinti techninę tyrimų bazę. Pasakoja apie ateistinės ir politinės saviugdos imitavimą. Išryškina politinio laviravimo bandymus tarp dailininkų, rašytojų, režisierių, aktorių, pabrėžia įvairius požiūrius į oficialiąją kūrybinę konjunktūrą ir vidinės laisvės lygmens skirtumus. Prisimena dalyvavimą Vildžiūnų namų sambūriuose, juos charakterizuoja. Pasakoja apie KGB spaudimą. Itin detaliai apibūdina M. Martinaičio asmenybę. Prisimena apie šeimos dalyvavimą valstybingumo atkūrimo procese. Interviu minimi asmenys: Marcelijus Martinaitis, Irena Kostkevičiūtė, Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, Algimantas Nasvytis, Vytautas Nasvytis, Romualdas Ozolas, Algimantas Patašius, Knutas Skujeniekas, Vincentas Gečas, Aleksas Baltrūnas, Algirdas Brazauskas, Jonas Glemža, Bronius Genzelis, Dovydas Judelevičius, Eduardas Mieželaitis, Laima Mertinienė, Viktoras Petkus, Vladas Vildžiūnas, Justinas Marcinkevičius, Sigitas Geda, Laimonas Noreika, Aloyzas Stasiulevičius, Antanas Masionis, Artūras Skučas, Judita Vaičiūnaitė Tyrimas: Aurimo Šukio kolekcija. Interviu vieta: . Interviu data: 2009 m. spalis 12 d. Audio: yra Transkripcija: yra Sutikimas: nėra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.