Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

NSV70_1 Stasys Stungurys

Pasakoja apie kontaktus su partizanais, jų fotografijų fondo išsaugojimą. Apibūdina ryšių su disidentais mezgimosi aplinkybes. Prisimena Skebėros bylos sudarymo ir savo suėmimo aplinkybes. Apibūdina ryšius su „Perspektyvų“ rengėjais. Pasakoja apie […]

NSV39_1 Algirdas Patackas

Pasakoja apie pogrindinės spaudos kontekstą, „Pastogės“ idėjos gimimą, šio leidinio tikslą, taip pat techninius leidybos aspektus. Įvardija priežastis dėl trumpo „Pastogės“ gyvavimo. Prisimena aspirantų bendrabučio literatūrinį būrelį. Pasakoja apie „Ethos“ […]

VK19_2 Ramutis Mikšys

Pasakoja, kaip talkino sudarant „Pastogės“ šriftą. Prisimena būdus, kuriais perduodavo medžiagą savilaidai, kaip šiuos leidinius gaudavo ir platindavo. Apibūdina pažinotus disidentus. Pasakoja, kaip daugino savilaidos leidinius. Prisimena pažinotus rusų kitaminčius. […]