NSV5_1 Gražina Marija Martinaitienė

Išsamiai pasakoja apie „Garažų istoriją“: apsisprendimą priešintis jų statyboms, iniciatyvinės grupės susiformavimą, darbo pasiskirstymą, parašų rinkimą, raštų rengimą ir perdavimą valdžios institucijoms, posėdį, kuriame buvo priimtas sprendimas. Apibūdina visų grupės narių indėlį. Išryškina legalių poveikio priemonių panaudojimą ir neformalių oficialių raštų perdavimo įtakingiems pareigūnams būdų pasirinkimą. Įvardina skaitytus savilaidos ir išeivijos leidinius, jos gavimo būdus, pasakoja apie bičiulystę su V. Petkumi. Pasakoja apie kontrolės ir cenzūros priemones sovietinėje žiniasklaidoje. Išsamiai pasakoja apie Kultūros paminklų sąvado rengimo grupės veiklą, mini jos trukdymus ir būdus sustiprinti techninę tyrimų bazę. Pasakoja apie ateistinės ir politinės saviugdos imitavimą. Išryškina politinio laviravimo bandymus tarp dailininkų, rašytojų, režisierių, aktorių, pabrėžia įvairius požiūrius į oficialiąją kūrybinę konjunktūrą ir vidinės laisvės lygmens skirtumus. Prisimena dalyvavimą Vildžiūnų namų sambūriuose, juos charakterizuoja. Pasakoja apie KGB spaudimą. Itin detaliai apibūdina M. Martinaičio ir I. Kostkevičiūtės asmenybes. Prisimena apie šeimos dalyvavimą valstybingumo atkūrimo procese. Interviu minimi asmenys: Marcelijus Martinaitis, Irena Kostkevičiūtė, Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, Algimantas Nasvytis, Algirdas Brazauskas, Jonas Glemža, Petras Griškevičius, Bronius Genzelis, Dovydas Judelevičius, Eduardas Mieželaitis, Laima Mertinienė, Viktoras Petkus, Vytautas Kubilius, Justinas Mikutis, Justinas Marcinkevičius, Sigitas Geda, Laimonas Noreika, Juozas Baltušis, Vincentas Gečas, Aloyzas Stasiulevičius Tyrimas: Nematoma sovietmečio visuomenė. Interviu vieta: Vilnius. Interviu data: 2014 m. sausis 15 d. Audio: yra Transkripcija: yra Sutikimas: yra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.