NSV5_2 Gražina Marija Martinaitienė

Prisimena mokyklos ir studijų metų nesaugumo atmosferą, kalba apie asmenybę formavusius įvykius. Pasakoja apie studijas Vilniaus pedagoginiame institute, mokytojos darbą Marijampolėje vėliau – diktorės darbą Lietuvos radijuje. Mini V. Kernagio pasirodymą Martinaičių namuose – pirmąjį koncertą su „Kukučio baladėmis“. Įterpia daug sovietmečio buities detalių. Pasakoja apie keliones į užsienį sovietmečiu. Pasakoja apie darbą „Kultūros baruose“. Apibūdina svarbius lankytus teatro spektaklius, ypač režisuotus J. Jurašo ir J. Miltinio. Išsamiai pasakoja apie „Garažų istoriją“: apsisprendimą priešintis jų statyboms, iniciatyvinės grupės susiformavimą, darbo pasiskirstymą, parašų rinkimą, raštų rengimą ir perdavimą valdžios institucijoms, posėdį, kuriame buvo priimtas sprendimas. Ypač detaliai kalba apie oficialių dokumentų ir straipsnių spaudoje šia tema rengimą. Apibūdina visų grupės narių indėlį. Išryškina legalių poveikio priemonių panaudojimą ir neformalių oficialių raštų perdavimo įtakingiems pareigūnams būdų pasirinkimą. Įvardina skaitytus savilaidos ir išeivijos leidinius, jos gavimo būdus, pasakoja apie bičiulystę su V. Petkumi. Pasakoja apie kontrolės ir cenzūros priemones sovietinėje žiniasklaidoje. Išsamiai pasakoja apie Kultūros paminklų sąvado rengimo grupės veiklą, mini jos trukdymus ir būdus sustiprinti techninę tyrimų bazę. Pasakoja apie ateistinės ir politinės saviugdos imitavimą. Išryškina politinio laviravimo bandymus tarp dailininkų, rašytojų, režisierių, aktorių, pabrėžia įvairius požiūrius į oficialiąją kūrybinę konjunktūrą ir vidinės laisvės lygmens skirtumus. Prisimena dalyvavimą Vildžiūnų namų sambūriuose, juos charakterizuoja. Pasakoja apie KGB spaudimą. Itin detaliai apibūdina M. Martinaičio ir I. Kostkevičiūtės, L. Noreikos asmenybes, pateikia daug kitų iškilių kultūros žmonių biografinių detalių ir charakteristikų. Prisimena apie šeimos dalyvavimą valstybingumo atkūrimo procese. Interviu minimi asmenys: Marcelijus Martinaitis, Irena Kostkevičiūtė, Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, Algirdas Brazauskas, Bronius Genzelis, Dovydas Judelevičius, Eduardas Mieželaitis, Algimantas Nasvytis, Laima Mertinienė, Viktoras Petkus, Vytautas Kubilius, Justinas Mikutis, Justinas Marcinkevičius, Sigitas Geda, Laimonas Noreika, Juozas Baltušis, Vincentas Gečas, Lionginas Šepetys, Stasys Krasauskas, Juozas Mikėnas, Konstantinas Bogdanas, Vincas Kisarauskas, Saulė Kisarauskienė, Juozas Aputis, Romualdas Granauskas, Tomas Venclova, Henrikas Kurauskas, Juozas Januitis, Tėvas Stanislovas Dobrovolskis, Gražina Kliaugienė, Algirdas Julius Greimas, Judita Vaičiūnaitė, Vladas Vildžiūnas, Vincentas Gečas, Aloyzas Stasiulevičius Tyrimas: Nematoma sovietmečio visuomenė. Interviu vieta: Vilnius. Interviu data: 2014 m. sausis 27 d. Audio: yra Transkripcija: yra Sutikimas: yra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.