NSV7 Juras Požėla

Kalba apie yrayra a. stalinines represijas prieš LKP narius, vertina jų poveikį Lietuvos komunistams. Išsamiai pasakoja apie LKP CK narius ir kitus partijos Lietuvos centrinio aparato darbuotojus, ypač detaliai – apie pažintį su A. Brazausku. Charakterizuoja jo asmenybę, prisimena bendrą laisvalaikį, pabrėžia bendras pastangas plėsti kasdieninio vartojimo prekių gamybą. Interpretuoja LKP atsiskyrimą nuo SSKP, Lietuvoje, Molotovo-Ribbentroppo pakto pasmerkimą. Pasakoja apie medžiokles kaip neformalių kontaktų palaikymo sferą, charakterizuoja I ir II būrelių narius, jų tarpusavio santykius. Interviu minimi asmenys: Antanas Sniečkus, Algirdas Brazauskas, Michailas Gorbačiovas, Josifas Stalinas, Eugenija Tautkaitė, Vincas Mickevičius-Kapsukas, Valerijonas Baltrūnas, Vladimiras Beriozovas, Jonas Kubilius, Arvydas Juozaitis, Romualdas Ozolas Tyrimas: Nematoma sovietmečio visuomenė. Interviu vieta: Vilnius. Interviu data: 2013 m. birželis 13 d. Audio: yra Transkripcija: yra Sutikimas: yra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.