Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

VK12 Jonas Kubilius

Apibūdina sovietinį konformizmą. Prisimena visuomenės politinį nesusiorientavimą po Lietuvos aneksijos. Kalba apie visuomenės politinę laikyseną vokietmečiu. Pasakoja apie emigracijos bangą ir partizanų telkimąsi artėjant reokupacijai. Prisimena stalininę rusinimo politiką, išsamiai […]

AŠ3 Vytenis Andriukaitis

Aiškina Strazdelio universiteto vėliavos spalvų simbolinę prasmę. Pasakoja apie Kutorgos biblioteką, joje vykdavo pirmieji slapti susitikimai, vėliau jie persikėlė į Ignaliną. Pasakoja, kokias temas, kokias knygas ir kokius filosofus skaitydavo […]

V125 Aidas Vaišnoras

Pasakoja apie „Žemynos“ klubo veiklą, prisimena dviračių žygį per Lietuvą, pasakoja apie žygio organizavimą. Vėliau veiklą pradėjo koordinuotis su „Atgaja“. Pasakoja, kaip būdamas fiziku dalyvavo FiDi organizavime, įgūdžiai vėliau buvo […]