NSV70_1 Stasys Stungurys

Pasakoja apie kontaktus su partizanais, jų fotografijų fondo išsaugojimą. Apibūdina ryšių su disidentais mezgimosi aplinkybes. Prisimena Skebėros bylos sudarymo ir savo suėmimo aplinkybes. Apibūdina ryšius su „Perspektyvų“ rengėjais. Pasakoja apie bendradarbiavimą rengiant savilaidą, išvardina žmones, kuriems ją duodavo skaityti. Prisimena, kaip įsikūrė0ir įsidarbino grįžęs iš lagerio. Kalba apie arešto pavojų, Saugumo sekimo bandymus. Apibrėžia represijų poveikį muzikinei, kūrybinei veiklai Interviu minimi asmenys: Albertas Zvicevičius, Kazimieras Skebėra, Aloyzas Sakalas, Jurgis Fledžinskas, Jonas Januitis, Irena Mikšytė, Birutė Pašilienė, Vytautas Skuodis, Albertas Žilinskas, Birutė Burauskaitė, Albertas Zalatorius, Antanas Terleckas, Alfonsas Svarinskas, Bronys Savukynas, Algimantas Zurba, Vytautas Petkevičius, Arūnas Tarabilda, Algirdas Brazauskas, Gediminas Vagnorius Tyrimas: Nematoma sovietmečio visuomenė. Interviu vieta: Vilnius. Interviu data: 2013 m. gegužė 21 d. Audio: yra Transkripcija: yra Sutikimas: yra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.