Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

V132 Alfonsas Vinclovas

Pasakoja apie vaikystę, bažnytinės bendruomenės veiklą, ekskursijas į šventas vietas. Bendravo su kunigais Zdebskiu, Tamkevičiumi. Dalyvavo Liaudies dainų klube. Pasakoja apie susibūrimus Žvėryno parapijoje, Petrašiūnų parapijoje, bendravimą su Eucharistijos bičiuliais. […]

V122 Jonas Trinkūnas

Pasakoja apie pirmąją Rasos šventes 1967 m. Pasakoja apie kraštotyros judėjimo ir ekspedicijų pradžią, kalendorinių švenčių šventimą. Pasakoja apie Vilniaus miesto klubo Ramuva įkūrimą. Buvo pašalintas iš Vilniaus universiteto, o […]

V101 Darius Ramančionis

Pasakoja apie aplinkosauginės veiklos pradžią dar mokykloje – apie žygius su geografų būreliu ir kraštotyrinę aplinkosauginę veiklą Pergalės parke, Bubių tvenkinyje. Buvo mokykloje įsikūrusio klubo „Meridianas“ prezidentu. Prisimena pažintį su […]

V95 Veronika Povilionienė

Pasakoja apie dalyvavimą kraštotyros ekspedicijose, dainavimą chore. Pasakoja apie dalyvavimą Rasų šventėse. Dalyvavo susikuriant folkloro ansambliui „Ratilio“. Pasakoja apie savo ratelį žmonių, Vydūno minėjimus, žygius. Pasakoja, kaip žiūrėdavo Lenkijos televiziją […]

V74_1 Alvydas Medalinskas

Pasakoja, kaip bendravo su Jaunųjų ekonomistų klubu, dalyvavo sociologų-ekonomistų klube, „Lietuvos pionieriaus“ redakcijoje vykusiose diskusijose. Pasakoja apie ekonomistų konferenciją, į kurią buvo pakviestas Michailas Bronšteinas ir Ivaras Raigas. Po jos […]