Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

NSV60 Bronislovas Genzelis

Pasakoja apie Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejaus reikšmę. Pasakoja apie Lietuvos komunistų partijos atsikyrimą, LKP CK 1-ojo sekretoriaus Ringaudo Songailos nuėmimą ir Brazausko tapimą pirmuoju sekretoriumi. Pasakoja apie Estijos liaudies […]

NSV13 Vidmantas Povilionis

Pasakoja apie dalyvavimą žygeivių judėjime – žygius po Lietuvą, Kaliningrado sr. (Rusija) ir lietuviškus Baltarusijos, Rusijos kaimus. Pasakoja apie ekskursijų rengimo ir vedimo darbą. Prisimena kultūrinę veiklą Kauno politechnikos institute. […]

AŠ7 Mečys Laurinkus

Pasakoja apie šeimą, pasirinkimą, kur stoti. Po studijų pradėjo dirbti Chemijos institute bei susipažino su Algirdu Patacku, per jį pradėjo dalyvauti Liaudies dainos klube, dalyvaudavo Rimanto Matulio organizuotuose žygiuose. Pasakoja […]

AŠ10 Artūras Skučas

Pasakoja apie šeimą. Paauglystėje pradėjo bendrauti su Julium Sasnausku, su jo sese Leonora Sasnauskaite priklauso grupelei, kurioje aptarinėdavo įvykius. Pasakoja apie stojimą į universitetą. Pasakoja, kaip pradėjo dalyvauti „Žemynos“ klube, […]