Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

SG7 Valerijonas Baltrūnas

Pasakoja apie įsitraukimą į komjaunimo, vėliau LKP valdymo aparatą. Apibūdina santykius su LKP CK darbuotojais ir nariais, detaliai charakterizuoja I ir II sekretorius, apibūdina LKP CK kolegų požiūrį į II […]