Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

SG7 Valerijonas Baltrūnas

Pasakoja apie įsitraukimą į komjaunimo, vėliau LKP valdymo aparatą. Apibūdina santykius su LKP CK darbuotojais ir nariais, detaliai charakterizuoja I ir II sekretorius, apibūdina LKP CK kolegų požiūrį į II […]

V1 Artūras Abromavičius

Pasakoja apie veiklą universiteto diskusijų klube „Po Zodiaku“. Pasakoja apie aplinkosauginio klubo „Žemyna“ steigimą, apie jo Vilniuje organizuotus renginius ir akcijas. Lygina „Žemynos“ ir kitų Lietuvos žaliųjų klubų, ypač Kauno […]