Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

V102 Rimutė Rimantienė

Pasakoja apie darbą Kauno dailės muziejuje, kraštotyrinę veiklą, kraštotyros būrelių steigimąsi. Pasakoja apie Kraštotyros draugiją ir organizuotas ekspedicijas Šventojoje, ekspedicijų dalyvius. Bendraudavo su žaliaisiais, dalyvavo paminklosaugos akcijose. Interviu minimi asmenys: […]

V70 Marcelijus Martinaitis

Pasakoja apie literatų susibūrimus bute Dzeržinskio g. Bendravo su išeiviais, „Santaros-Šviesos“ žmonėmis, iš jų gaudavo knygų iš Vakarų. Pasakoja apie bendravimą su akademikais, išvarytais ir Lietuvių literatūros katedros. Pasakoja apie […]

V67_1 Ingė Lukšaitė

Pasakoja apie vaikystę Kaune, šeimos bendravimą su inteligentais/intelektualais, pasakoja apie Zubovų-Čiurlionienės, Žmuidzinavičių, Janulaičių, Gučų namus. Pasakoja, kaip gaudavo „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“, „Alma Mater“, „Perspektyvas“. Bendravo su Aldoną Liobyte, „Vagos“ […]