Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

NSV64_2 Birutė Burauskaitė

Pasakoja, iš ko gaudavo „Rūpintojėlio“ ir „Alma Mater“ leidinius. Dalyvavo Solženycino fondo veikloje. Pasakoja apie artimiausius žmones, su kuriais dalindavo savilaidos leidiniais. Prisimena etnokultūrinį judėjimą, Joną Trinkūną ir santykius su […]

NSV52 Aleksandras Žarskus

Pasakoja apie savo įsijungimą į „Rūpintojėlio“ bendradarbių tinką. Mini įvairaus pobūdžio nelegalių knygų ir brošiūrų spausdinimą, dauginimą ir platinimą. Detaliai prisimena savo bendradarbiavimą „Alma Mater“ leidyboje. Pasakoja apie bendrą darbą […]

V91 Saulius Pečeliūnas

Pasakoja apie šeimą. Dalyvavo „Alma Mater“, „Katalikų bažnyčios kronikos“ leidyboje. Pasakoja apie domėjimąsi fotografija ir tapimą Fotomenininkų draugijos nariu. Dalyvavo Vilniaus skyriaus Jaunųjų fotografų sekcijoje. Pasakoja apie susidūrimą su Saugumu. […]

V67_1 Ingė Lukšaitė

Pasakoja apie vaikystę Kaune, šeimos bendravimą su inteligentais/intelektualais, pasakoja apie Zubovų-Čiurlionienės, Žmuidzinavičių, Janulaičių, Gučų namus. Pasakoja, kaip gaudavo „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“, „Alma Mater“, „Perspektyvas“. Bendravo su Aldoną Liobyte, „Vagos“ […]

V34_2 Bronislovas Genzelis

Pasakoja apie neformalius susitikimus su M. Martinaičiu, I. Lukšaite, I. Kostkevičiūte, B. Kuzmicku, R. Ozolu ir vykusias diskusijas. Susibūrimo tikslas buvo kultūros, savasties išlaikymas. Pasakoja apie „Filosofijos istorijos chrestomatijos“ leidybą […]