Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

V9 Steponas Ašmontas

Pasakoja apie aspirantūrą, bendrabutyje gyveno su Algirdu Patacku. Dalyvavo Rasų šventėse, pilkapio pylime S. Dariaus tėviškėje. Dalyvavo žygeivių veikloje, bendravo su Tadu Šidiškiu, Rimantu Matuliu. Pasakoja apie keliones po LDK […]

V15 Nijolė Balčiūnienė

Studijų metu dalyvavo įkuriant Gamtos mokslų fakulteto žygeivių sekciją „Gabija“, buvo pirma pirmininkė. Dalyvavo Vėlinių šventime, organizavo Rasos šventes Kernavėje, žygeivių sąskrydžius. Dalyvavo Liaudies dainos klubo („Raskilos“) veikloje, rinko liaudies […]

V3 Giedrė Aleksandravičiūtė

Charakterizuoja Kauno jaunuomenės neformalias grupeles 8 deš. Išvardija „Atgajoje“ dalyvavusius dailininkus. Prisimena žygeivių turistinius žygius, kuriuose teko dalyvauti studijų metais. Pasakoja apie Kauno roko klubo, „Atgajos“ veiklą, apibūdina aktyvesnius „Atgajos“ […]

KL9_1 Algirdas Grublys

Pasakoja apie turistinę veiklą, įsijungimą į Klaipėdos sąjūdį, jo veiklą, sąjūdžio grupės Tauragėje įkūrimą. Interviu minimi asmenys: Albertas Šimėnas, Rimas Ulevičius, Dionizas Varkalis Tyrimas: Sąjūdžio fenomenas. Interviu vieta: Klaipėda. Interviu […]

KL9_2 Algirdas Grublys

Pasakoja apie turistinę veiklą, įsijungimą į Klaipėdos sąjūdį, sąjūdžio grupės Tauragėje įkūrimą. Interviu minimi asmenys: Albertas Šimėnas, Rimas Ulevičius, Dionizas Varkalis Tyrimas: Sąjūdžio fenomenas. Interviu vieta: Klaipėda. Interviu data: 2010 […]