VK12 Jonas Kubilius

Apibūdina sovietinį konformizmą. Prisimena visuomenės politinį nesusiorientavimą po Lietuvos aneksijos. Kalba apie visuomenės politinę laikyseną vokietmečiu. Pasakoja apie emigracijos bangą ir partizanų telkimąsi artėjant reokupacijai. Prisimena stalininę rusinimo politiką, išsamiai kalba apie atvykusių dėstytojų savivalę ir jų eliminavimo iš universiteto procesą. Kalba apie stojimo į doktorantūrą kliūtis, paskyrimo rektoriumi aplinkybes. Apibūdina Chruščiovą, kurį teko matyti keliuose renginiuose, kalba apie Sniečkaus reakciją į jo nušalinimą. Pasakoja apie oficialiųjų kalbų stilistikos raidą, kintant santvarkai. Prisimena universiteto jubiliejaus organizavimą. Išvardina klausytas Vakarų radijo stotis ir skaitytus savilaidos leidinius. Mini Saugumo spaudimą, pasakoja, kaip tekdavo ginti universiteto studentus nuo šalinimo iš universiteto. Kelia prielaidas apie būdus, kuriais universiteto bendruomenė jame buvo sekama. Prisimena Skuodžio pašalinimą iš universiteto. Kalba apie lietuvių kalbos išsaugojimo universitete būdus. Pasakoja apie inteligentijos santykį su tarpukariu, sovietizacijos procesą visuomenėje. Interviu minimi asmenys: Juozas Bulavas, Vladas Niunka, Antanas Sniečkus, Petras Griškevičius, Genrikas Zimanas, Valerijus Charazovas, Lionginas Šepetys, Algirdas Šidlauskas, Marijonas Gregorauskas Tyrimas: V. Klumbio kolekcija. Interviu vieta: Vilnius. Interviu data: 2003 m. lapkritis 8 d. Audio: yra Transkripcija: yra Sutikimas: nėra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.