Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

VK14 Ipolitas Ledas

Pasakoja, kaip susipažino su rusiška, išeivijos pogrindžio spauda. Detalizuoja apie „Problemų“ leidybą ir konfliktus su CK. Pasakoja apie knygų sovietmečiu leidybą ir cenzūravimą. Skaitydavo prieškarines knygas, jas gaudavo iš pažįstamų […]

AŠ9 Antanas Rybelis

Pasakoja apie stojimą į Filologijos fakultetą. Pasakoja apie darbą „Minties“ leidykloje, filosofijos redakcijos įkūrimą, leistas knygas. Pasakoja, kaip buvo sprendžiama, kiek leisti ateistinės ir ideologinės literatūros ir kiek kitokios filosofijos. […]

V34_2 Bronislovas Genzelis

Pasakoja apie neformalius susitikimus su M. Martinaičiu, I. Lukšaite, I. Kostkevičiūte, B. Kuzmicku, R. Ozolu ir vykusias diskusijas. Susibūrimo tikslas buvo kultūros, savasties išlaikymas. Pasakoja apie „Filosofijos istorijos chrestomatijos“ leidybą […]