Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

V14 Alis Balbierius

Pasakoja apie gamtininkų būrelį, žygį Žeimena ir Nerimi. Liudviko Jakimavičiau iniciatyva panaikino Jaunųjų rašytojų sekciją. Pasakoja apie Žaliųjų judėjimo formavimąsi. Dalyvavo 1988 m. Ekologiniame protesto žygyje. Pasakoja, kas yra ekologija […]

V1 Artūras Abromavičius

Pasakoja apie veiklą universiteto diskusijų klube „Po Zodiaku“. Pasakoja apie aplinkosauginio klubo „Žemyna“ steigimą, apie jo Vilniuje organizuotus renginius ir akcijas. Lygina „Žemynos“ ir kitų Lietuvos žaliųjų klubų, ypač Kauno […]

V7 Vaidotas Antanaitis

Prisimena dalyvavimą rezistencinėje veikloje pokario laikotarpiu, šeimą palietusias represijas. Apibūdina SSRS ekologinio monitoringo projektus 1985 m., įvardina įvykius 1986–1987 m., liudijusius ekologinių idėjų sklaidos SSRS pradžią. Pasakoja apie žaliųjų judėjimo […]

V8 Rimantas Astrauskas

Studijų metais dalyvavo Fizikos fakulteto turistų klubo veikloje, pasakoja apie žygius, jų metu rinktą medžiagą. Prisimena, kaip kilo Ekologinio dviračių žygio idėja ir kaip vyko pats žygis – buvo važiuojama […]