Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

AŠ2 Kazimieras Ambrasas

Pasakoja apie vaikystę, šeimos įtaką, okupaciją, partizaninį karą ir susidūrimą su sovietine sistema. Pasakoja, kodėl pasirinko studijuoti lituanistiką. Studijų metu kūrė organizaciją ir rinko parašus dėl Gedimino prospekto pervadinimo į […]

V112 Paulius Subačius

Pasakoja apie studijas ir veiklą VU kraštotyrininkų ramuvoje. Vykdavo pasidainavimai, vakaronės, dalyvaudavo žygiuose. Prisimena dalyvavimą Filologijos rudenyse ir jų organizavimą. Vėliau įsijungė į „Naujojo Židinio“ veiklą. Pasakoja apie Sąjūdžio VU […]

V58 Darius Kuolys

Pasakoja apie pogrindinio leidinio „Sietynas“ leidybą, spausdintas kalbas. Pasakoja apie „Sietyno“ programą. Kartu su kurso draugais skaitydavo neoficialią literatūrą, rengdavo diskusijas. Bendravo su Meilės Lukšienės, Irenos Kostkevičiūtės rateliu. Pasakoja apie […]