Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

NSV14 Antanas Tyla

Prisimena Vilniaus miesto „Ramuvos“ rengtose kompleksinėse ekspedicijose. Vardina skaitytą savilaidą. Pasakoja apie dalyvavimą vadinamojoje „Garažų istorijoje“, vad. „M. Dobužinskio namo“, Gedimino vardo grąžinimo prospektui, miesto sienos išsaugojimo sambūriuose, įvardina bendradarbius, […]

VK31_1 Albertas Žilinskas

Nurodo priežastis, paskatinusias įsitraukti į disidentinę veiklą. Išsamiai pasakoja apie „Perspektyvas“: atsiradimą, turinį, informacijos perdavimo leidiniui mechanizmą, platinimą, savo vaidmenį jo leidyboje. Pasakoja apie paskutinio numerio parengimą, Taškento nutarimų paskelbimą. […]