K4 Saulius Dambrauskas

Prisimena, kaip sužinojo apie nepriklausomybės judėjimus Latvijoje ir Estijoj. Dėl šeimos auklėjimo būdamas moksleiviu nestojo į komjaunimą, pasisiuvo trispalvę ir ją 1979 m. iškėlė ant mokyklos stogo. Geriausias draugas buvo Vytautas Žukas. Pasakoja apie dalyvavimą kraštotyriniame VTEPI „Tėviškės“ klube, kilusiame iš Rumšiškių ratelio. Pasakoja apie klubo veiklą, Rasų šventes, renginius, liaudies dainų dainavimą. Klube labai svarbios buvo Jūratė Eitminavičiūtė-Dručkienė ir Marija Vosylienė. Pasakoja apie tėvo, Liudo Dambrausko, veiklą, „Perspektyvų“ leidybą, du kartus kalėjimą lageryje, 1987 m. grįžo iš lagerio. Pasakoja, kaip dalyvavo keliuose žygeivių renginiuose. Studijų metu atrado ir skaitė Vydūną. Pasakoja apie Butkevičių šeimą – Povilą Butkevičių, Ramunę Butkevičiūtę. Pamini Strazdelio universiteto veiklą, vienu metu artimai bendravo su Vyteniu Andriukaičiu. Priklausė Kauno Sąjūdžio iniciatyvinei grupei, pasakoja apie Sąjūdžio įsisteigimą Kaune, Kauno Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narius ir jų kaitą, dalyvavimą Sąjūdžio veikloje. Vėliau tapo Kaišiadorių koordinacinės tarybos atsakinguoju sekretoriumi. Interviu minimi asmenys: Liudas Dambrauskas, Vytautas Žukas, Jūratė Eitminavičiūtė, Marija Vosylienė, Ramunė Jurkuvienė, Algirdas Patackas, Vytenis Andriukaitis, Vytautas Umbrasas Tyrimas: Sąjūdžio fenomenas. Interviu vieta: Kaunas. Interviu data: 2010 m. gruodis 19 d. Audio: yra Transkripcija: yra Sutikimas: nėra

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.