Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

K4 Saulius Dambrauskas

Prisimena, kaip sužinojo apie nepriklausomybės judėjimus Latvijoje ir Estijoj. Dėl šeimos auklėjimo būdamas moksleiviu nestojo į komjaunimą, pasisiuvo trispalvę ir ją 1979 m. iškėlė ant mokyklos stogo. Geriausias draugas buvo […]

V5 Vytenis Andriukaitis

Pasakoja apie tėvo veiklą pogrindyje ir pogrindį Kaune. Pasakoja apie bendravimą su Kauno inteligentais ir kairiaisiais. Pasakoja apie būrelius dar būnant moksleiviu. Pasakoja apie Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos platinimą, bendravimą […]