Nematoma sovietmečio Lietuvos visuomenė

Neformalių sisteminių ir nesisteminių tinklų skirties peržiūra

AŠ17 Tomas Sodeika

Prisimena nesaugumo atmosferą vaikystės ir jaunystės metais. Pasakoja apie VU Filosofijos istorijos būrelio veiklą. Išsamiai pasakoja apie Filosofijos katedros formavimą, detaliai charakterizuoja jos darbuotojus, ypač išsamiai – E. Meškauską. Pasakoja […]

K4 Saulius Dambrauskas

Prisimena, kaip sužinojo apie nepriklausomybės judėjimus Latvijoje ir Estijoj. Dėl šeimos auklėjimo būdamas moksleiviu nestojo į komjaunimą, pasisiuvo trispalvę ir ją 1979 m. iškėlė ant mokyklos stogo. Geriausias draugas buvo […]

V96 Vidmantas Povilionis

Pasakoja apie Kauno Sąjūdžio grupę, grupės darbo organizavimą ir jos narius, Algirdo Kaušpėdo vaidmenį. Pasakoja apie vaikystę Kaune, giminės tradicijas ir ryšį su prieškario laikotarpiu. Pasakoja, kaip įkūrė pogrindinę organizaciją, […]

V89 Algirdas Patackas

Pasakoja apie laikymąsi iš sovietinės sistemos ribų. Pasakoja apie Povilo Butkevičiaus ir Brazausko burtus ratelius, Eucharistijos bičiulių, žygeivių ir kitų ratelių persidengimą. Dalyvavo Lietuvos katalikiškame pogrindyje, pasakoja apie ratelių tinklą […]

V46_1 Arvydas Juozaitis

Pasakoja apie šeimą ir okupacijos suvokimą. Stebėjo 1987-tais metais rugpjūčio 23d. mitingą iš šono ir fotografavo. Pasakoja apie klubą „Istorija ir dabartis“. Pasakoja, kada buvo parengęs jau ir skaitė pranešimą […]

V50 Algirdas Kaušpėdas

Pasakoja apie architektūros studijas Kaune. Pradėjus dirbti Architektų sąjungos sekretoriumi, turėjo laiko „Anties“ kūrybai. Pasakoja apie „Anties“ koncertus, filmą „Kažkas atsitiko“, koncertus Rusijos televizijos laidose. Pasakoja apie Sąjūdžio Kaune įsikūrimą, […]